Takuu

24kk yksityishenkilöille. Oikeuhenkilöille takuu määräytyy valmistajan määrittelemien takuuehtojen mukaisesti.
Takuu ei koske kuluvia osia.

Takuujakson aikana ostajan on oikeus korjauttaa maksutta rikki mennyt tuote tai saada uusi korvaava tuote tilalle. Jos tuotteen vika johtuu valmistajan virheestä, niin kaikki korjaamisesta aiheutuvat työt ja varaosat korvataan.

Ostajan tulee ilmoittaa laitteessa ilmenneestä viasta kahden kuukauden sisällä siitä kun vika on havaittu ensimmäisen kerran ja lähettää tuote takuukorjaukseen.

Kun tuote lähetetään takuukorjaukseen, ostajan on esitettävä ostotapahtuman vahvistava kuitti ja muut tuotteen mukana tulleet dokumentit. Ilman ostokuittia takuu ei ole voimassa.

Takuu ei ole voimassa seuraavissa tapauksissa:

 • Tuotteen rikkoutuminen on ostajan syytä.
 • Tuotteen vauriot ovat aiheutuneet mekaanisen tai fyysisen voiman syystä.
 • Tuotteen vauriot ovat aiheutuneet siihen kohdistuneen ohjelmistollisen vaikutuksen syystä.
 • Tuote on purettu osiin.
 • Tuotteen käyttöön liittyyvä ohjetta ei ole luettu.
 • Tuote on vaurioitunut siihen kohdistuneen ulkopuolisen voiman takia (Väärä jännite, jännitevaihtelut, kosteus jne.)
 • Tuote on vaurioitunut laitteeseen kuulumattoman ohjelmaa käytön syystä.
 • Tuotetta on käytetty johonkin muuhun kuin käyttötarkoitukseen määrätyllä tavalla.
 • Tuotteen vaurion on aiheuttanut jokin ulkopuolinen tekijä kuten hyönteiset, pienet esineet, pöly jne.
 • Tuotteen vaurion on aiheuttanut vääränlaisten paristojen tai akkujen käyttäminen tuotteessa.
 • Tuotteen vaurio on aiheutunut väärien lisälaitteiden käytöstä.
 • Tuotteen vaurio on syntynyt teknisten tietojen muutoksesta ei-sertifioidun huoltopalvelun toimesta.
 • Tuotteen merkki- tai ohjaustarrat on poistettu tai niitä on vahigoitettu.

Korjaustyön kustannukset, jotka eivät kuulu takuun piiriin, määritellään olemassaolevan hinnaston mukaisesti.